Monday, July 7, 2014


Arabic animals vocabulary in modern standard Arabic Animal : hayawaan , hayawanaat 
حيوان ، حيوانات 


Cat : qitta, qittat 
قطة ، قطط


Dog : kalb , kilab
كَلب ، كلاب


Cow : baqarah , baqaraat
بقرة ، بقرات


Bull,ox : thoor , thiraan
ثور ، ثيران 


Calf : ijl , 'ujuul
عجل ، عجول


Buffalo : Jaamuus , jawaamiis
جاموس ، جواميس 


Cattle : bahiima , bahaa'im 
بهيمة ، بهائم


Sheep : ghanaam , aghnaam
غنم ، أغنام 


Lamb : kharuuf , khiraaf
خروف ، خراف


Donkey : himaar , hamiir
حمار ،حمير 


Horse : hisaan , husun
حصان ، حصن 


Camel : jamal , jimaal 
جمل ، جمال


Goat : maa'iz , mawaa'iz
ماعز ،مواعز


Pig : khanziir , khanaaziir
خنزير ، خنازير


Rabbit : arnab , araanib 
أرنب ، أرانب 


Mice : fa'r , fi'raan
فأر ، فئران


Rat : jurad , jirdaan 
جرذ ، جرذان


Bird : taa'ir , taa'iraat 
طائر ، طائرات


Sparrow : usfuur , 'asaafiir 
عصفور ن عصافير 


Rhinoceros : waHiid al-qarn
وحيد القرن


Zebra : himaar wahshi 
حمار وحشي


kangaroo: kanghar
كنغر


Panther : fahd , fuhuud 
فهد ، فهود


Tiger : namir , numuur 
نمر ، نمور


Elephant : fiil , fiyala
فيل ، فيلة 


Monkey : qird , quruud 
قرد ، قرود

No comments:

Post a Comment